Posted by: pongpat | June 15, 2011

จัดอบรมครู

เมื่อวันที่ 4-7พฤษภาคม 2554 มูลนิธิได้จัดการฝึกอบรมครูประจำปี 2554 ก่อนเปิดภาคการศึกษา  วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้พัฒนาศักยภาพตนเองและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในการจัดอบรมครั้งนี้ คือ การใช้หลักสูตรท้องถิ่นและการสอนแบบบูรณาการในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิถีชีวิตในชุมชนตนเอง และมีความสุขกับการเรียนการสอนในแต่ละวิชา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้น 18 คน เป็นครูที่สอนในห้องเรียนสาขา 13 คน นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนที่อยู่ในโครงการ 4 คน และผู้ดูแลหอพักนักเรียน 1 คน ผู้เข้าร่วมทุกคนเห็นว่าเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นประโยชน์มากสำหรับการนำไปใช้ในห้องเรียน

  

ผู้จัดการมูลนิธิกล่าวให้โอวาท                               กิจกรรมสันทนาการ Read More…

Advertisements

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 54 คณะของสโมสรโรตารี่คาวากูชิ จากประเทศญี่ปุ่น, สโมสรโรตารี่กรุงเทพและสโมสรโรตาีรี่แม่สอด ได้มาเยี่ยมและบริจาคของให้กับหอพักศูนย์มูลนิธิฯ  ซึ่งในครั้งนี้สโมสรโรตารี่ได้มอบรถจักรยานยนต์จำนวน 5 คัน,ผ้าห่ม,อุปกรณ์การเรียนและครื่องใช้อื่นๆ ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ  ของมูลนิธิ   ในโอกาสนี้ ทางมูลนิธิขอขอบพระคุณคณะสโมสรโรตารี่เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่มูลนิธิของเรา และมูลนิธิสัญญาว่าจะนำสิ่งของเหล่านี้ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

  

คณะจากสโมสรโรตารี่                            ตัวแทนคณะโรตารี่กล่าวทักทายพวกเรา Read More…

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ เราได้เดินทางไปที่หมู่บ้าน เพื่อเยี่ยมและติดตามงานในห้องเรียนสาขาพร้อมกับ ได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับห้องเรียนที่ต้องการด้วย ในการติตตามครั้งนี้ครูได้ทำการเรียนการสอนตามปกติ ในขณะเดียวกันเราได้ติดตามการดำเนินการเรื่องเรือนเพาะชำ ของโรงเรียนซึ่งแต่ละโรงเรียนได้ปรับปรุงโรงเรือนให้ดีขึ้น และมีการเพาะพันธุ์ไม้ัในจำนวนที่มากขึ้นด้วย และห้องเรียนที่เราไปติดตามมีดังต่อไปนี้

25-27 มกราคม 2554 ห้องเรียนสาขาบ้านมอทีทะ ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยางและ ห้องเรียนสาขาบ้านเลโค๊ะ ต.แม่ตื่ีน อ.แม่ระมาด จ.ตาก

22-24 กุมภาพันธ์ 2554 ห้องเรียนสาขาบ้าน อิวิโจ ม.8, ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี ม.9 ต.แม่วะหลวง และ ห้องเรียนสาขาบ้านต่อปล้าคี ม.15 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  และภาพกิจกรรมในการติดตามงานมีดังต่อไปนี้

เด็กๆหมู่บ้านมอทีทะ ผิงไฟกันหนาว    เด็กนักเรียนมอทีทะใช้ศาลาเป็นห้องเรียน Read More…

ไม่ได้เข้ามาอัพเดทนานเลย ขอกล่าวคำว่า “สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ”(ย้อนหลังไปหน่อย) ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับ ช่วงนี้อากาศค่อนข้างหนาว อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ  ขอกลับมาอัพเดทกิจกรรมที่ได้ทำในช่่วงที่ผ่านมานะครับ

กิจกรรมที่ทำในช่วงเดือนมกราคม 2554

12-14 มกราคม 2554 ได้ไปติดตามงานที่ห้องเรียนสาขาบ้านมอทีทะ และห้องเรียนสาขาบ้านมอเคล๊อะคี ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ในช่วงนี้้อากาศค่อนข้างหนาวถึงหนาวมากสำหรับบนดอย ส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนก็ดำเนินไปตามปกติ และในการไปครั้งนี้เราได้จัดกิจกรรม หลักสูตรท้องถิ่นให้กับนักเรียนด้วย ซึ่งหัวข้อกิจกรรมในครั้งนี้คือ สัตว์ป่าที่มีในชุมชนของเรา เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักสัตว์ป่า และความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูในอนาคตต่อไป

ภาพกิจกรรมที่ห้องเรียนสาขาบ้านมอทีทะและมอเคล๊อะคี

Read More…

Posted by: pongpat | November 18, 2010

อบรมครูครั้งที่2/2553

ปีนี้อากาศหนาวมาเยือนเร็ว  ยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ และในช่วงระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2553 ทางมูลนิธิฯได้จัดอบรมครูครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา 2553 ที่บ้านพะเด๊ะ ม.4 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก มีผู้เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ทั้งหมด 18 คน แบ่งเป็น ครูจากห้องเรียนสาขา 13 คน และ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก หน่วยจัดแม่สอด จำนวน 5 คน วัตถุประสงค์เืพื่อให้ครูไ้ด้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และหาประสบการณ์ใหม่ๆ และนำกลับไปทำการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างมีประ สิทธิภาพ โดยหัวข้อหลักในการ อบรมครั้งนี้คือ หลักสูตรท้องถิ่นและการสอนแบบบูรณการ ส่วนหัวข้อย่อยคือ สมุนไพรและการทำการเกษตรอินทรีย์ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการเกษตรอินทรีย์และสมุนไพร มาเป็นวิทยการถ่ายทอดความรู้ให้กับคุณครู และนอกจากเรียนรู้ทฤษฎีในห้องแล้ว เราได้พาคณะครูไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์การเรียนรู้และสาธิตการทำเกษตรอินทรีย์ Communita บ้านแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม                               คณะครูทำกิจกรรมระหว่างการอบรม

นำเสนอผลงาน                                                        กิจกรรมนันทนาการ Read More…

ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2553 ได้ไปเยี่ยมและติดตามงานที่ห้องเรียนสาขาบ้านเลโค๊ะ ต.แม่ตื่น อ.แ่ม่ระมาด จ.ตาก ซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นการไปติดตามการเรียนการสอนกันตามปกติ และได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น สมุด ดินสอ กระดาษโปสเตอร์ และสีเทียน เป็นต้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้วย รวมถึงได้มอบค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ซึ่งในปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน และได้ติดตามโครงการเรือนเพาะชำในห้องเรียน ที่ได้มอบหมายให้ครูทำ เป็นการปลูกฝังให้ครูและนักเรียน ได้รู้จักดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและหมู่บ้าน เืพื่อให้โรงเรียนและหมู่บ้านน่าอยู่และ เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย และครูก็ได้ดำเนินการไปได้ด้วยดี

บ้านเลโค๊ะ จากมุมสูง                                                 อาคารเรียน

เรือนเพาะชำของโรงเรียนเลโค๊ะ

วิวระหว่างทาง                                               ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง

สภาพเส้นทางบางช่วง ในฤดูฝน

และนี่อีกสักภาพสองภาพ

เมื่อเดือนสิงหาคม ได้ไปติดตามงานที่้ห้องเรียนสาขา บ้านซอแขระกลา ต.แม่วะหลวง และห้องเรียนสาขาบ้านขุนแม่เหว่ย ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก พร้อมกับติดตามการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น และในการติดตามงานครั้งนี้เราได้จัดกิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น ให้กับนักเรียนชั้นป.1-ป.4 ห้องเรียนซอแขระกลา ในเรื่อง “สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของเรา” และนักเรียนชั้นป.1-ป.3 ห้องเรียนขุนแม่เหว่ย ในเรื่อง “หมู่บ้านของเรา” วัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และหมู่บ้านของนักเรียนเอง เพื่อให้คนไ้ด้อาศัยอยู่กับธรรมชาติในอย่างลงตัวและมีความยั่งยืน

ห้องเรียนสาขาบ้านซอแขระกลา

กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่นห้องเรียนซอแขระกลา Read More…

Posted by: pongpat | August 2, 2010

Thanks for your donation.

Dear: TAN LAY PENG2

We would like to thank you for your kind donation of 8,682 baht on behalf of   Tak Border Child Assistance Foundation (TBCAF). We will use the Fund for education sponsorship.

Thank you very much for your kindness.

Posted by: pongpat | July 22, 2010

ไปเยี่ยมหอพักพระพร

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.53 ผู้อำนวยการองค์การ TOPS พร้อมกับผู้จัดการมูลนิธิฯ  และนักศึกษาจากหอพักศูนย์มูลนิธิฯจำนวน 3 คน ได้ไปเยี่ยมดูความเป็นอยู่ และทำกิจกรรมร่วมกันกับนักเรียนหอพักพระพร เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและักัน

Read More…

ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2553 ได้ไปเยี่ยมและติดตามงานห้องเรียนสาขา พร้อมกับติดตามการจัดหลักสูตรท้องถิ่นในห้องเรียน และได้ร่วมจัดกิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับครูในครั้งนี้ด้วย และห้องเรียนสาขาต่างๆ ที่ไปติดตามมี ดังนี้

14/7/53 ห้องเรียนสาขาบ้านต่อปล้าคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

15/7/53 ห้องเรียนสาขาบ้านอิวิโจ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

16/7/53 ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

กิจกรรมห้องเรียนสาขาบ้านต่อปล้าคี

Read More…

Older Posts »

Categories